тел: +359 895 685 472 | e-mail: kodas@mail.bg
Строителен надзор, Проектиране
и Инвеститорски контрол
„КОДАС КОНСУЛТИНГ“ ЕООД
Проектиране, строителен надзор в проектирането и строителството, инвеститорски контрол,
обследване на сгради и съоръжения, консултантски услуги

КОДАС КОНСУЛТИНГ ЕООД

разполага с квалифицирани специалисти за изготвяне на инвестиционни проекти.

КОДАС КОНСУЛТИНГ ЕООД

е сертифицирана по система за управление на качеството ISO 9001:2008 за оценка на съответствието на инвестиционните проекти и строителен надзор.

КОДАС КОНСУЛТИНГ ЕООД

е сертифицирана по система за управление на качеството ISO 9001:2008 за проектиране на обществени, жилищни и промишлени сгради, съоръжения и инфраструктурни обекти.

Back to Top