тел: +359 895 685 472 | e-mail: kodas@mail.bg
Строителен надзор, Проектиране
и Инвеститорски контрол

Хвостохранилище

Project Description

Project Details

  • Date април 22, 2019
  • Tags Промишлени сгради, Съоръжения
Back to Top