тел: +359 895 685 472 | e-mail: kodas@mail.bg
Строителен надзор, Проектиране
и Инвеститорски контрол

Фуражна кухня, силози, складове за меки продукти, склад готова продукция, администрация, изгребна яма, ПП резервоар, с. Яна, район „Кремиковци“ СО

Project Description

Строежът представлява сграда за Фуражна кухня включваща складове за меки продукти, склад готова продукция, администрация, силозно стопанство за съхранение на зърнени колтури, изгребна яма, ПП резервоар и външно ел.захранване.

 

Силозно стопанство

Съгласно одобрените проекта са изпълнени  шест метални силоза. Силозите са изпълнени от поцинкована ламарина.

Изградена  е метална конструкция за покриване на разтоварището. В част конструктивна е изградена и  ипомпена станция с водоем за противопожарни нужди. Съоръжението  е  изпълнено от монолитен стоманобентон.

 

Фуражна кухня

Изградената сграда е смесено предназначение – производство фураж, складиране и офис администрация.

Конструкцията на сградата е съставена две самостоятелни, монолитно стоманобетонна и сглобяема метална сграда.

Сглобяемата метална конструкция е с покривната конструкция,  състояща се от ферми. Пространственото укрепване на сградата е изпълнено от система от хоризонтални връзки.

Project Details

  • Date октомври 23, 2020
  • Tags Надзор, Промишлени сгради, Съоръжения

Leave a reply

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Back to Top