тел: +359 895 685 472 | e-mail: kodas@mail.bg
Строителен надзор, Проектиране
и Инвеститорски контрол

Кънтри клуб, землище на „Язовир Искър“, СО – Район Панчарево

Project Description

Строеж: „Кънтри клуб“

 

Местонахождение: ПИ 012569, /ПИ 22472.7415.29/, землище на „Язовир Искър“, СО – Район Панчарево

Project Details

  • Date април 22, 2019
  • Tags Жилищно строителство, Обществени сгради
Back to Top