тел: +359 895 685 472 | e-mail: kodas@mail.bg
Строителен надзор, Проектиране
и Инвеститорски контрол

Жилищна сграда и изгребна яма, р-н Витоша, гр. София

Project Description

 

Строеж : „Жилищна сграда със ЗП 160,00 кв.м. и РЗП 327,00 кв. м. и изгребна яма“

Местонахождение : УПИ XXXI-2815, кв.91б, м. „Драгалевци-разширение-север“, р-н Витоша, гр. София

 

Project Details

  • Date април 22, 2019
  • Tags Жилищно строителство
Back to Top