тел: +359 895 685 472 | e-mail: kodas@mail.bg
Строителен надзор, Проектиране
и Инвеститорски контрол

СКЛАД ЗА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ, ЗСК КРЕМИКОВЦ

Project Description

Сграда представлява двуотворно хале. В план формата е правоъгълна с размери 36/ 48 м. Съоръжението е конструирано като система от метални рамки с два отвора по 18 м и височина 6 м, разположени през 6 м. Покривът е двускатен и изпълнен с послоен монтаж ЛТ ламарина, топлоизолация минерална вата 12 см, пароизолация и носеща ЛТ ламарина. Профилът на ЛТ ламарината е изчислен конструктивно, като е осигурен наклон от 3% за отичане на водата. По двата контура на халето са изградени козирки. Фасадите са изпълнени от PUR панели 8 см. Обемът е разделен с брандмауер на два склада. Той е изпълнен във вертикален непрекъснат план от основите до покрива. Обездимителната инсталация в сградата е решена с димни люкове

Застроената площ на сградата е 1765 кв.м

Project Details

  • Date ноември 2, 2020
  • Tags Надзор, Промишлени сгради
Back to Top