тел: +359 895 685 472 | e-mail: kodas@mail.bg
Строителен надзор, Проектиране
и Инвеститорски контрол

СКЛАДОВА БАЗА ЗА ПЪРВОНАЧАЛНА ОБРАБОТКА И СЪХРАНЕНИЕ НА ПЛОДОВЕ И ЗЕЛЕНЧУЦИ И ТИР СТОЯНКА, с.Мусачево, общ.Елин Пелин, обл.София

Project Description

Сградата е разделена на три сектора: административно – битов, складов и технически. Конструкциите на трите сектора са разделени с фуги.

Административно-битовият сектор е от стоманобетонна конструкция включваща ивични фундаменти, колони, греди и плоча.

Конструкцията на техническия сектор е от стоманобетонни ивични фундаменти, колони и греди. Покривът е стоманен от ригели с пълностенно сечение, чрез които се осъществява и  налконът.

Конструкцията на складовия сектор е система от многоотворни рамки в двете направления с отвори 15 m на 15 m осово. Конструкцията е със смесен тип – монолитни стоманобетонни колони и стоманени ригели.

Ограждащите фасадни панели се носят както от основните колони на складовия сектор, така и от допълнителни стоманени фахверхови колони.

Второ ниво е предвидено в южната част в обема на складовия сектор, разположено над зоната за сортиране и опаковане. То се предвижда като зона за складиране  и подготовка на амбалажа  – касетки от велпапе. Конструкцията на второто ниво е от стоманени греди в двете направления и плоча от ламаринобетонл

ЗП 6333,88 кв. м

РЗП 8036,03 кв. м

Project Details

  • Date октомври 23, 2020
  • Tags Надзор, Промишлени сгради

Leave a reply

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Back to Top