тел: +359 895 685 472 | e-mail: kodas@mail.bg
Строителен надзор, Проектиране
и Инвеститорски контрол

ЦЕХ ЗА СУХИ СТРОИТЕЛНИ СМЕСИ, гр.Сливница

Project Description

 

ОБЕКТ: „ЦЕХ ЗА СУХИ СТРОИТЕЛНИ СМЕСИ“

МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ:    ПИ 67372.117.380, м. „Лозище“, гр.Сливница, община Сливница, област Софийска

Project Details

  • Date април 22, 2019
  • Tags Промишлени сгради, Съоръжения
Back to Top