тел: +359 895 685 472 | e-mail: kodas@mail.bg
Строителен надзор, Проектиране
и Инвеститорски контрол

Промишлена сграда с административна част

Project Description

ОБЕКТ : „Промишлена сграда с административна част“, в УПИ №140014, м. „Чифлика”, по плана на град Лясковец

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: „ГО Грил“ ООД

Project Details

  • Date април 22, 2019
  • Tags Обществени сгради, Промишлени сгради
Back to Top