тел: +359 895 685 472 | e-mail: kodas@mail.bg
Строителен надзор, Проектиране
и Инвеститорски контрол

Кафе – клуб – КНИГАТА

Project Description

ОБЕКТ: „Преустройство и смяна на предназначението на банков офис и магазин в кафе – клуб – КНИГАТА“

МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ:    УПИ III – 39, кв. 434, м. Зона Г– Центъра (част), район Средец по плана на гр. София, административен адрес гр. София, ул./бул. „Г. С. Раковски“ № 193, вх. А

Project Details

  • Date април 22, 2019
  • Tags Обществени сгради
Back to Top