тел: +359 895 685 472 | e-mail: kodas@mail.bg
Строителен надзор, Проектиране
и Инвеститорски контрол

Въвеждане на мерки за енергийна ефективност на многофамилни жил. сгради, ж.к. Кремиковци, бл. 4А

Project Description

Строеж: „Изпълнение на Инженеринг – проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жил. сгради“, приета с ПМС № 18/02.02.2015г. :

Обособена позиция №1 – Инженеринг за „Сграда с административен адрес: гр. София, ж.к. Кремиковци, бл. 4А““

Местонахождение: гр. София, кв. 15, ж.к. Кремиковци, бл. 4А“, район Кремиковци, СО

Project Details

  • Date април 22, 2019
  • Tags Жилищно строителство, Надзор, НП Енергийна ефективност
Back to Top